Vi tager til Oslo – på en måde

Vi skal tilbage til leksika-temaet. Sidst handlede det, som I husker, om tyske litteraturleksika. I dag skal det handle om norske venstrefløjsleksika, og vi skal også se en skæg video, så hæng på.

Arbeidernes Leksikon
For nogle år siden var der en marskandiser i Tylstrup, der opkøbte dødsboer til videresalg i nogle lokaler på Tylstrupvej, tæt på kroen. Ham besøgte vi rimelig ofte, han havde mange gode ting, blandt andet, Arbeidernes Leksikon, udgivet i Oslo fra 1932-36 i 6 bind. Ikke en dårlig fangst.

Hvorfor skulle arbejderne have deres eget leksikon? Jo, nu skal I bare høre:

I vår tid er arbeiderklassen den mest samfundsbevisste del av befolkningen. Arbeiderklassen har allerede innefor det kapitalistiske samfund skapt den største organiserte massebevegelse som noen gang er sett, og den forbereder sig på, i konsekvens av en lang utvikling, å ta makten i samfundet, beherske dets produksjon og omsetning og hele den samfundsmessige opbygning. Denne bevegelse har sitt eget åndsinnhold, sin egen opfatning av samfundsutviklingen og samfundsforldene, et åndsindhold som sammenfattes under begrepet marxisme. (Fra forordet)

Så er det jo klart, at man ikke kan lade sig nøje med de reaktionæres leksika, men må have sit eget.

Arbeidernes Leksikon tager sit afsæt i 2 russiske leksika, et stort, Bolsjaja sovetskaja encyklopedia (i 1932 var 24 af planlagte 65 bind udkommet), og et lille, Malaja sovjetskaja encyklopedia (på i alt 10 bind), og derefter tilpasset norske forhold. Det tog dem 5 år at skrive Arbeidernes Leksikon.

PaxLeksikon
Så springer vi frem i tiden. Min gode ven Rasmus fandt dette leksikon i sin baggård på Indre Nørrebro, det var smidt til storskrald, og derefter forærede han mig det. Tak Rasmus 🙂

PaxLeksikon blev udgivet i Oslo i 1978-81 i 6 bind. Min udgave er den hæftede 2.udgaven i samleboks fra 1982.

Igen var der en god grund til at udgive venstrefløjens eget leksikon:

Med PaxLeksikon har vi ønsket at bryte (….) herredømmet over kunnskapsformidling og informasjon. Spørsmålet om herredømme og makt over utviklingen avgjøres også av hvem som får definere hva som er god eller dårlig kunnskap, av hvem som gir informasjoner og av hvem som former våre forestillinger om virkeligheten.

(…)
[PaxLeksikon] er et politisk leksikon, ikke et leksikon for konversasjon.

(….)
Redaksjonen har arbeidet ut fra et syn som er sosialistisk, feministisk og internasjonalt orientert. Vi har ønsket å framstille vesentlige sider av maktforholdene i samfunnet, motsetninger mellom samfundsklasser, sosiale og økonomiske forhold, urett og undertrykking, og belyse samfunnsutviklingen i internasjonal sammenheng. Siktemålet har vært praktisk og politisk: et ønske om forandring. (Fra forordet)

Vi slutter af med den video Søs smed et link til i kommentarfeltet i sidste leksika-indlæg her på bloggen, nemlig en lille video på 16 morsomme og interessante minutter, hvor leksikografen Erin McKean giver sit bud på fremtiden for leksika. Se det!

Skriv et svar