Jeg fandt for kort tid siden katalog 65 fra antikvariatet Rosenkilde og Bagger. Det er et katalog over en bogsamling, der efter bogsamlerens død er sat til salg.

Kataloget er formentlig fra 1946, det er i hvert fald året, hvor bogsamleren, inspektør ved Vejvæsenets Oplagspladser, Københavns Kommune, N. F. Thorsen dør 80 år gammel (1866-1946).

Kataloget starter med en to siders biografi over Thorsen: født på Mors i et Grundtvigiansk påvirket landsbylærerhjem (derfor deler han fornavne med Grundtvig: Nicolai Frederik), så hærens elevskole og ingeniørtropperne, for derefter at gøre karriere i Vejvæsenet i Københavns Kommune.

Mød antikvar Helge Baardseth

Han boede fra omkring år 1900 i en tjenestebolig i Guldbergsgade 26 på Nørrebro, sammen med sin store bogsamling.

Side to af Rosenkilde og Baggers biografi over den afdøde bibliofil

Rosenkilde og Baggers forskellige karakteristikker af bogsamleren Thorsen er nøgtern og til tider ubarmhjertig.

“…hans Grundtvig-samling er en af landets fineste og mest omfattende.”

“Han var stærkt både lokal- og nationalpatriotisk, og hans samling om danske egne og byer er uden tvivl sammen med C. P. Neergaards også landets største; fra fødeegnen Mors savnes næppe noget skrift af interesse.”

“Hertil slutter sig en overordentlig smuk og stor skønlitterær afdeling, hvis hovedvægt ligger på guldalderen og det 19. Århundrede…”

“I samlingen findes ikke mange af de kostbare pragtværker, hertil strakte midlerne ikke…”

“N. F. Thorsen havde sans for bøger, og har på et tidspunkt, hvor priserne var små, set den indre værdi i mange skrifter og sikret sig dem.”

“Thorsen har også haft sans for eksemplaret. Her er f. Eks. Flere dedikationseksemplarer, end vi har set i nogen anden samling, og ofte er det interessante konstellationer af giver og modtager, han har forstået at skaffe sig.”

“N. F. Thorsen havde som ganske ung selv lært sig at binde bøger ind, og det gjorde han udmærket.”

“Efterhånden voksede Thorsens bibliotek udover reolernes hylder, og omhyggeligt indpakkede fik væsentlige dele af samlingen stade på loft og i ubenyttede værelser. Men der var dog system i det, pakkerne bar påskrifter om deres indhold, og i reglen var han selv i stand til at finde frem, hvad han søgte. At der dog blev mange dubletter – og ofte af i vore dage sjældent forekommende skrifter – kan ikke undre. Tilsidst omfattede biblioteket mere end 15.000 bind.”

“To af vore største bogsamlere er i år afgået ved døden, nemlig museumsinspektør Carl P. Neergard og inspektør N. F. Thorsen. (…)… om begge kan man sige, at bøgerne i ejernes høje alderdom havde taget magten fra dem.”

Mit eksemplar af kataloget er desværre ikke komplet. Romertallet på forsiden antyder i hvert fald, at der må være mindst et hæfte mere. Især fordi topografi ikke interesserer mig det mindste. Havde det været de skønlitterær værker, havde der været mere morskab i læse kataloget.

Dette katalog indeholde 4447 titler.

Hvis man købte noget, var katalog 65 gratis.