Memoirer og breve er 50 spændende bind med memoirer og breve af danske mænd, udgivet i årene 1905-27 af Julius Clausen og P.FR. Rist.

Bind II handler om den helsingørske færgemand, Lars Bache. Tag lige at læse denne indledning, hvor digteren Adam Oehlenschläger (1779-1850) drages ind:

Oehlenschlägers digt “Hæderssang over den brave Lars Bache” blev trykt i magasinet “Den danske Tilskuer” i 1801, men i mange år fortalte Oehlenschläger ikke om det mærkelige tilfælde, af frygt for at folk skulle tro, han opdigtede det hele. Er det ikke morsomt?

Efter denne indledning, kommer så sønnen, Niels Baches, barndomserindringer, der for en stor dels vedkommende handler om Lars Bache. Sådan her så Lars Bache i øvrigt ud i profil.

Bindet om Lars Bache er som nævnt bind II. Bind I handler om islændingen Jon Olafsson (1593-1679). Olafsson var bøsseskytte under Christan IV, og han nedskrev sin erindringer cirka 1660.

Kongen er en lidt irriterende type. I denne scene er Jon Olafsson blevet sat til at hjælpe en italiensk kobberstøber med at støbe en figur med en jomfru og en dreng ridende på en svane (fordi man kan!), og så kigger Christian IV lige forbi.

Mesteren havde naturligvis ret, og de måtte bruge mange anstrengelser på at redde kunstværket. Udover at møde kongen var Olafsson også en tur i Indien, så der er meget spændende læsning.

Og sådan kunne vi blive ved, men det gør vi ikke. Værket er som sagt i 50 nummererede bind, det vil sige, fysisk er der 51 bind, for et værk er delt i to bind. I alle bindende er der indsat et ex libris, hvor der (med meget småt) står: “I medgang på vagt. I modgang dobbelt kraft” over et motiv af mastekranen på Holmen, og navnet L. Elsass.

L. Elsass var Ludvig Elsass (1870-1959), direktør i Sophus Berendsen (som i moderne tid gør det inden for tekstilservice). Han var jøde og måtte en tur til Sverige under besættelsen for at slippe for kz-lejren. De mange bind har altså tilhørt ham engang.

Så hvis du nogensinde støder på Memoirer og breve i 50 (51) bind, så nap dem med hjem, og du har læsestof til en laaaang vinter. God bogjagt 🙂