Da Tom Kristensen fik tilbuddet om at samle et udvalg af sin yndlingslæsning, blev han fyr og flamme.

Jeg kunne have lavet tre ønskebøger, fulde djævelskab og Gud, mest djævelskab. Men jeg måtte begrænse mig.

Han beslutter sig for at holde sig til det engelsk-amerikanske, tyske og nordiske område, med Lermontov som undtagelsen. Her kommer listen.

T. S. Elliot: Gerontinen 

Edith Södergran: Du sökte en blomma

Olaf Bull: Syndsforlatelsen

Olaf Bull: Gobelin

Johannes V. Jensen: Knokkelmanden

Johannes V. Jensen: Kondignogen

Johannes V. Jensen: På Memphis station

Gustaf Fröding: Vad är sanning

Gustaf Fröding: Prins Aladin av Lampan

Hermann Hesse: Fuglen kæmper sig ud af ægget

Hermann Hesse: I det magiske teater

Helge Rode: Den druknede

Sophus Claussen: I en frugthave

Sophus Claussen: Digteren og dårskaben

Knut Hamsun: Jernnætterne

Holger Drachmann: Sakuntala

Holger Drachmann: Min freds-pibe

J. P. Jacobsen: Sti Høg

H. C. Andersen: Skyggen

Heinrich Heine: Heines dæmon Kaput VI

Søren Kierkegaard: Sandselig genialitet, bestemmet som forførelse

Heinrich von Kleist: Marionetteatret

Edgar Allan Poe: Manden i mængden

Mikhail Lermontov: Fatalisten

Emil Aarestrup: I en landsbykirke

Ludvig Bødtcher: Mødet med Bacchus

B. S. Ingemann: Der står et slot i Vesterled

B. S. Ingemann: Holgers sang om livet

Poul M. Møller: Aprilsvise

N. F. S. Grundtvig: I kveld blev der banket på helvedes port

Adam Oehlenschläger: Hakon Jarls skæbnesang

Johannes Ewald: Til siden

Friederich Hölderlin: Hyperions skæbnesang

Johann Wolfgang Goethe: Mødrene (mørkt galleri)

Hans Adolph Brorson: Her vil ties

Thomas Kingo: Keed af verden og kier ad himmelen

William Shakespeare: Hamlet (Rosenkrans og Gyldenstjærne kommer)

Tom Kristensen: Min yndlingslæsning. Stig Vendelkærs Forlag, 1964. Forsideportræt af Hans Bendix.