Jeg faldt over dette citat af Walter Benjamin i Claus Carstensen og Christian Vinds logbog, En rejse til Trieste:

Venstreradikale journalister som Kästner, Mehring og Tucholsky er det nedbrudte borgerskabs proletariske skalkeskjul. Deres funktion er politisk set ikke at danne partier, men kliker, litterært set ikke at danne skoler, men moder, økonomisk set ikke at danne producenter, men agenter. Denne venstre-intelligentsia har nemlig uafbrudt været agent for de seneste femten års åndelige konjukturer, fra aktivismen over ekspressionismen til Neue Sachlichkeit. Men deres politiske betydning har udspillet sin rolle i omsætningen af revolutionære reflekser, der, for så vidt de nåede borgerskabet, havde form af let konsumerbare underholdningsobjekter.

Dér blev jeg lidt ked af det. Jeg synes det er en hård dom af Walter Benjamin. Jeg holder meget af både Kästner og Tucholsky. Mehring kender jeg ikke.

Ellers er det en meget svingende logbog. Til tider vildt spændende, til andre uinteressant. Men læs den endelig.

Claus Carstensen & Christian Vind: En rejse til Trieste. En Logbog. Gyldendal, 2009.