Den tyske forfatter Arnold Zweigs roman Bertin opdrages ved Verdun, foregår under 1. Verdenskrig ved Verdun i Frankrig, på den tyske side af fronten.

Den unge korporal Christoph Kroysing har opdaget at fortsatte bag skyttegravsfronten tilbageholder penge og forsyninger til sig selv, og det vil han anmelde.

Officerernes modtræk er at lade anmeldelsen forsvinde og at placere korporalen helt fremme ved frontens mest voldsomme afsnit, og planen lykkes: snart er Korporal Kroysing død for fjendens våben.

Inden har korporalen dog betroet sig til en menig fra et andet kompagni, som han tilfældigt har mødt ved fronten, armeringssoldat Bertin. Denne beslutter sig for at opsøge korporalens ældre broder, løjtnant Ebehard Kroysing, og sætte ham ind i sagens rette sammenhæng.

Løjtnanten sætter nu alt ind på at få skovlen under sin broders (inddirekte) mordere.

Arnold Zweigs krigsroman er fremragende. Dens tema er knapt så meget selve kampene mellem tyskerne og franskmændene, selv om det ikke skorter på kampscener, men mere på korruption og magtmisbrug på tysk side.

Selvom Bertin optræder i bogens titel, er romanen en kollektiv roman. I øvrigt skrev Arnold Zweig i årene 1927 til 1957 ialt seks romaner om 1. Verdenskrig. Romanerne har mange personsammenfald, men kan sagtens læses uafhængigt af hinanden.

Arnold Zweig: Bertin opdrages ved Verdun. Vintens Forlag, uden år (tysk udgivelse i 1935). Oversat af Ernst Thomsen.