løsning: 9
man kan mindes

Vagn Steen: teknisk er det muligt. Borgen, 1967.