Jeg fandt et par skønne bøger på kræmmermarked i Hjørring i dag. Digte fra Verdenskrigen 1918 og 1919, udvalgt og oversat af Valdemar Rørdam, udgivet de samme år.

Inden i lå et sammenfoldet avisudklip, en kronik fra Politiken skrevet af Chr. Rimestad, som er en anmeldelse af det første bind. Der står ingen dato, men det må logisk set også være fra 1918.

Chr. Rimestad uddeler både ros og ris:

Rørdam har ogsaa vist en sjælden Smidighed i Gengivelsen af Visedigteteren Botrels Sang til Ære for Rosali, “den frygtelige lille franske Bajonet”, men hans Oversættelse af et Digt som Henri de Régniers “Faderen” viser, at han endnu ikke er kommet i familiært Forhold til den franske Alexandriner.

Nej, den franske aleksandriner er skam ikke sådan at bide skeer med!

Glemt bogmærke

Bagerst i den anden bog lå der også et gammelt postkort afsendt 25. juli 1941. Der står nogenlunde sådan her:
Frk. Jytte Møller
Skyttehuset
Riiskov
Pr. Aarhus
Kære Jytte.
Nu rejser jeg d. 30 ds – først her på Sjælland – saa Samsø d. 5-6 – derfra Aarhus – Mols – Randers – Aarhus, hvor jeg er d. 10 Aug. og med Adr, der er i Rubow. Skrænten 2, Riiskov. Det er hos min Bror. Hvis du er hjemme vil jeg gerne træffe dig d 10 om Aftenen el. d. 11 og saa mange af pigerne som kan. De to Norma’er har jeg truffet og Ulla Larsen. De har det storartet – og hvor er de søde. Har fået flere gode Breve. Du kan skrive til Pastor Th. Clausen. Vejlby Præstegaard pr. Aalsø der er jeg d. 7 Aug. el. Ungdomstævnet Haslev Gymn. d. 3-4 Aug. Paa Gensyn haaber jeg din Anne (?) Lise (?) Rubow.