Den svenske historiker Peter Englund har i Kampens skønhed og gru i 212 kapitler genfortalt 19 virkelige personers liv, og for nogles vedkommende også deres død, under 1. verdenskrig, personer med forskellige nationalitet og baggrund og af begge køn.

Han baserer sin genfortælling på skriftlige kilder som fx dagbøger, breve og dokumenter. Med de 19 personer kommer vi desuden vidt omkring på mange af krigens forskellige fronter.

Kapitlerne er ordnet kronologisk og ved hvert nye kapitel skifter man person. Denne hoppen og springen rundt synes jeg går seriøst ud over bogens evne til at fængsle mig som læser, for kapitlerne er korte og jeg når dårligt at lære blot en lille flig af personerne og deres baggrund at kende, før man er videre til næste person på den næste front eller sted i verden.

En af personerne i bogen er Kresten Andersen på 23 år, der er fra den dengang tyske del af Sønderjylland og derfor indkaldt i den tyske hær og sendt til vestfronten.

Skæbner i 1. verdenskrig
Skæbner i 1. verdenskrig

At Andersen er mere dansk end tysk, viser sig også på den måde, at han bliver hængende længere på kasernen i Flensborg end kammeraterne, fordi han modsat dem omhyggeligt undlader at melde sig frivilligt til straks at blive sendt til fronten. En stakket frist.

Jeg valgte at opgive at læse hele bogen og kun følge sønderjyske Kresten Andersen i de elleve kapitler og få fotos der er i bogen af ham, inden Kresten holder op med at give skriftligt liv fra sig ved Somme i Frankrig den 8. august 1916. Formentlig dræbes han efter en kaotisk nærkamp ved en by der hedder Guillemont, men Krestens præcise skæbne kendes ikke.

Læst på den måde på tværs af kapitlerne, blev bogen pludselig et levende vidnesbyrd om en person, der var en del af danmarkshistorien på den måde, der blev en del af sønderjydernes skæbne, nemlig knyttet til Tysklands.

Nu da det her er en bogblog, skal vi også lige have med, at det fremgår af listen over Kresten Andersens udrustning, at han måtte døje med Christian Winthers (1796-1876) versroman Hjortens Flugt som umiddelbart eneste læsning ved fronten.

 

Peter Englund: Kampens gru. Første Verdenskrig i 212 korte kapitler. Tiderne Skifter, 2009.