Medicinske bøger og tidsskrifter reddet fra forbrændingen.

– Er du hjemme 17.50?

“Søsyge er en lidelse, der inddrager flere og flere ofre, efterhånden som trafikken til søs og i luften tager til. Den er årsag til utallige lidelser for dens mange ofre, men den er tillige et samfundsproblem af uoverskuelig rækkevidde. Tænk blot på, hvad der mistes i tabte arbejdstimer. Og tænk blot på, hvilke opsving trafikken ville få, dersom folk ikke af frygt for søsygens kvaler holdt sig tilbage fra rejser.

Under verdenskrig II fik spørgsmålet stor praktisk betydning både af hensyn til troppetransporter til søs og til de mangfoldige bombetogter, hvor besætningerne under manøvrerne til undgåelse af antiluftskytset i høj grad var udsat for “søsyge”. Foranlediget heraf har man udført et stort systematisk arbejde til opklaring af søsygens ætiologi.”

Det er ikke hver dag min svigerinde sætter mig så præcist i stævne over Messenger. Noget kunne tyde på, hun var på vej hjem fra arbejde, og havde sat rute-app’en til. 

– Kommer lige forbi med at par bøger 👍😊

“Hævert og pipette. Disse apperater grunde sig på den atmosphæriske lufts tryk og benyttes især til at optage en del eller hele vædskemængden fra et kar, uden at dette behøver at forandre stilling.

Den togrenede hævert er den almindeligste brugte, og er i den simpleste form et bøjet rør med ulige lange grene.

For at undgå at fylde hæverten ved sugning, kan man, ved at vende begge grenene opad, fylde den med vædsken, lukke for den ene åbning med fingeren, hurtigt vende den om, og sætte den åbne korte gren ned i vædsken.”

Pia og jeg havde besøgt Vesterbro i forårssolen, for at handle stort ind af grøntsager, krydderier og tørrerede bønner. Vi startede hos Radissen på Istedgade, men det var ærlig talt ikke en butik med fordums høje niveau der mødte os, så vi måtte videre ned ad Istedgade for at finde friske grøntsager og god service. Frokosten bestod som altid, når vi er på Vesterbro, af shawarma og cola. 

Siden plyndrede vi genbrugsbutikker i Brønshøj-Husum for bogguld, inden vi skulle hjem til Otto. Toiletterne i Føtex havde lort op og ned ad væggene og ud over gulvene og var ude af drift. Toilettet hos Lumi Genbrug var strengt forbeholdt personalet, til gengæld bestod 95 % af bøgerne i deres bogafdeling af religiøse bøger. Videre. 

“Sammendrag: Det er vist, at tilsætningen af benzylpenicillinnatrium til opløsninger af røntgenkontrastmidler indeholdende diætanolaminsaltet af diodon er uhensigtsmæssig. Diodondiætanolaminat har en særdeles kraftig katalytisk virkning på penicillinets spaltning.”

Maiken arbejder i et medicinalfirma, og deres mødelokale skulle tømmes for alle de gamle bøger. De bevaringsværdige var sendt videre til rette sted, resten var up for grabs for personalet – eller skulle smides ud. 

Dén skæbne kunne Maiken ikke holde ud skulle overgå bøgerne, så hun havde samlet hvad hun kunne have i favnen, og nu var stakken på vej til Skibby: en stak blade fra Danmarks Apotekerforening, “Archiv for Phamarci og Chemi” årgang 1954, “Publikationer fra “Medicinalco”s Kemisk-Biologiske Laboratorier XVI” 1956 og en lærebog i “Pharmaceutisk Teknik” med 191 afbildninger udgivet i 1888, skænket i nyere tid af Provisor Schmidt Alle Apoteket.

“Indenrigsministeriet har under 8. December 1954 i henhold til § 3, stk. 3 i lov nr. 72 af 14. Marts 1934 om udøvelse af lægegerning meddelt tysk læge Ingrid Deisting autorisation som læge, således at hun kan virke som underordnet læge på sygehuse, som skibslæge eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en praktiserende læge,…”

Bøgerne og tidsskrifterne er reddet for nu, og jeg kan more mig med at bladre løs og læse de gammeldags, videnskabelige og lovformelige formulerede tekster.

Og bekymre mig over, hvor utallige lidelser søsygen giver dens mange ofre.