Det syvende kors

Syv fanger er flygtet fra en kz-lejr og bliver jagtet…